Kategorizační komise SPIR

Kategorizační komise SPIR je komise zřízená speciálně za účelem rozčlenění webů v NetMonitoru do kategorii podle obsahu a navrhuje pravidla kategorizace, která schvaluje Výkonná rada SPIR.

Kontaktní adresa na celou Kategorizační komisi SPIR je:

Agenda a popis práce KK:

  • Vydává závazná rozhodnutí o zařazení médií či sekcíé do obsahových kategorií. Typicky se jedná o zařazování nově zapojovaných médií/sekcí, méně časté je rozhodování o žádostech o změnu dosavadní kategorie na jinou (při rozdělení webů na sekce, resp. slučování sekcí, nebo při změně obsahové náplně webu/sekce).
  • Rozhoduje rovněž o zobrazování dat médií popř. provozovatelů, při zjištění nedostatků a včasném neodstranění chyb.
  • Má poradní hlas v případě posuzování, zdali je obsah v rozporu s Metodikou projektu, Etickým kodexem měření NetMonitoru nebo Etickým kodexem reklamní a marketingové komunikace (typicky při rozhodování o ne/zapojení webů jako uloz.to, stredoevropan.cz apod.)
  • Gro agendy projednávané v KK se týká kategorizace nových webů/sekcí. Členové KK můžou revidovat definice kategorizačního stromu (názvy a popis obsahových kategorii) a pravidel kategorizace.

Hlavní témata:

NetMonitor; obsah zapojených webů/sekcí a jeho kategorizace, porušování Metodiky NM a pravidel SPIR.

Členové kategorizační komise SPIR

Ondřej Ježek
člen
FTV Prima, spol. s r.o.
http://iprima.cz/
Jakub Matějů
člen
MAFRA, a.s.
http://www.idnes.cz/
Jitka Melkusová
členka
Seznam.cz, a.s.
http://www.seznam.cz
Jana Molnárfiová
členka
TV Nova s.r.o.
http://tv.nova.cz
Jakub Petz
člen
Knowlimits Group a.s.
https://www.knowlimits.cz/
Jan Weisser
člen
Czech News Center, a.s.
http://www.cncenter.cz/
Adam Zubatý
člen
Omnicom Media Group, s.r.o.
http://www.omnicommediagroup.com
magnifiercrossmenu