Metodologická komise SPIR

Metodologická komise SPIR je odborná komise SPIR, poradní orgán Výkonné rady SPIR v metodických a výzkumných záležitostech, zejména co se týče měření návštěvnosti NetMonitor. V metodologické komisi jsou zastoupeni technicky i výzkumně zaměření zástupci členů SPIR.

Kontaktní adresa na celou Metodologickou komisi SPIR je:

Agenda a popis práce MK:

  • MK bdí nad metodickou čistotou a transparentností měření návštěvnosti NM, hodnotí podněty k prošetření porušení metodiky NM a pravidel SPIR.
  • schvaluje metodiku NM, její dílčí ad-hoc úpravy a dohlíží nad jejím dodržováním. MK přináší, projednává a vyhodnocuje podněty k úpravám metodiky.
  • definuje požadavky na strukturální výzkum SEKV (metodika, dotazník, výstupy).
  • posuzuje podněty k vyřazení médií zapojených do NM z měření – z důvodu porušení metodiky, etického kodexu, pravidel užití dat apod.
  • MK je rozhodující instancí pro sporné případy započítání PV v NM, a to jak v případě návštěvnosti webů, tak i aplikací.
  • rozhoduje o nastavení intenzity rekrutace do panelů NM a schvaluje případnou výjimku z požadavku emitovat rekrutační dotazníky NM na webech měřených v NM.
  • podílí se na designu, analýze a vyhodnocování testů nových funkcionalit výzkumného projektu.
  • kriticky hodnotí a navrhuje úpravy aplikací k zobrazování dat (gExplorer, gPrism, GAR).
  • velká část členů MK je v případě tendru na dodavatele měření návštěvnosti zastoupená v pracovní skupině hodnotící nabídky jednotlivých uchazečů.

Hlavní témata:

NetMonitor; metodika, výstupy měření. SEKV; metodika, dotazník.

Členové metodologické komise SPIR

Petr Kelin
člen
MAFRA, a.s.
http://www.idnes.cz
Jan Oreský
člen
FTV Prima, s.r.o.
http://www.iprima.cz
Petr Šipula
člen
Czech News Center, a. s.
http://www.cncenter.cz
Magida Sukkari
členka
Seznam.cz, a.s.
http://www.seznam.cz/
Julie Poláčková
členka
TV Nova s.r.o.
http://tv.nova.cz/
Jiří Škoda
člen
Omnicom Media Group, s.r.o.
http://omnicommediagroup.com/
Kateřina Vykouková
členka
Economia, a.s.
http://www.economia.cz/
magnifiercrossmenu