Zástupci SPIR v komisích a pracovních skupinách IAB Europe

Kompetence a odpovědnosti zástupce SPIR ve strukturách (pracovních skupinách, Task Forces, komisích a jiných pracovních orgánech) IAB Europe:

  1. Reprezentuje SPIR, proto je klíčovým spojovacím článkem mezi SPIR a orgány IAB Europe. Vystupuje jménem SPIR při jednáních a diskusích.
  2. Komunikuje s členy SPIR prostřednictvím výkonného pracoviště a informuje je o dění a rozhodnutích v orgánech IAB Europe. Přenáší důležité informace, dokumenty a rozhodnutí na úrovni orgánů IAB Europe do SPIR tak, aby byl SPIR informován o aktuálním dění. Zároveň musí být schopen předávat zpětnou vazbu a názory SPIR směrem k orgánům IAB Europe.
  3. Podává pravidelná hlášení výkonnému pracovišti SPIR o dění v orgánech IAB Europe, nejpozději vždy týden po každém setkání.
  4. Hájí zájmy SPIR tím, že prezentuje stanoviska SPIR, prosazuje návrhy v souladu se stanovisky SPIR a hledá shodu s ostatními členy orgánů IAB Europe.
  5. Účastní se pravidelně jednání a schůzek. V případě, že se nemůže účastnit, hledá ve spolupráci s výkonným pracovištěm SPIR řešení.
  6. Rozvíjí vztahy SPIR tím, že aktivně pracuje na jejich budování a udržování s dalšími členy národních IAB Europe i samotné IAB Europe.
  7. Dodržuje pravidla a standardy IAB Europe.
  8. Spolupodílí se na plánování a strategii spolupráce SPIR a orgánů IAB Europe v rámci struktury SPIR, o které je na počátku svého působení informován.
  9. Hlasuje na základě pověření SPIR, které si předtím zajistí. V případě ad hoc hlasování, kdy nelze usuzovat na jednoznačnou pozici SPIR s ohledem na známá stanoviska v dané věci, odloží své hlasování do doby, než si se SPIR vyjasní pozici, a potom dohlasuje. Pokud to nelze, zdrží se.

Zástupci SPIR v komisích a pracovních skupinách IAB Europe

Filip Dotlačil
SPIR VP a člen SPIR komise KPA, zástupce v IAB Europe Policy Committee
SPIR
https://www.spir.cz
Filip Dotlačil
SPIR VP a člen SPIR komise KPA, zástupce v IAB Europe ESG Policy & Regulation
SPIR
https://www.spir.cz
Filip Dotlačil
SPIR VP a člen SPIR komise KPA, zástupce v IAB Europe TCF DPA Outreach WG
SPIR
https://www.spir.cz
Filip Dotlačil (dočasně)
člen komise SPIR Udržitelnost, zástupce v IAB Europe Sustainability Standards Committee
SPIR
https://www.spir.cz/
Petr Kolář (dočasně)
člen komise SPIR KPIR, zástupce v IAB Europe Programmatic Trading Committee
SPIR
https://www.spir.cz/
Jakub Novotný
člen komise SPIR Retail Media, zástupce v IAB Europe Retail Media Working Group
Seznam.cz, a.s.
https://www.seznam.cz
Avetis Švamberk
člen komise SPIR Retail Media, zástupce v IAB Europe Retail Media Working Group
Omnicom Media Group, s.r.o.
https://www.omd.com
Lukáš Šmol
člen Post Third Party Cookie Working Group IAB Europe (v rámciProgrammatic Trading Committee)
Czech Publisher Exchange z.s.p.o.
https://www.cpex.cz
magnifiercrossmenu