Aktualizace metodiky projektu NetMonitor od ledna 2024

23. listopadu, 2023

Výzkum návštěvnosti internetových stránek NetMonitor v tuto chvíli využívá tzv. metodiku OverNight, na kterou jsme v ČR přešli v roce 2017. Realizátor výzkumu (Gemius) od té doby vyvinul, a již na všech trzích, kde působí, úspěšně implementoval, novou generaci výzkumu gemiusAudience – Constant Panel (CP). Téma CP není pro SPIR nové, první představení konceptu proběhlo již v roce 2019. Tímto tématem se podrobně zabývala Metodologická komise SPIR a Výkonná rada SPIR, které doporučili jeho zavedení. Zavedení CP od 1. 1. 2024 schválila na svém posledním zasedání dne 21. 11. 2023 také Valná hromada SPIR. Uvádíme zde stručné představení zásadních novinek, které Constant Panel přináší. 

Název Constant Panel se odvíjí od hlavní rysu tohoto přístupu, konstantního panelu neměnného v čase. Jedná se o:

 • Modelovaný, virtuální panel s počtem panelistů dosahujícím 100 tisíc.
 • Panelisté mají stejné (konstantní) váhy, které se nemění v čase.
 • Panel simuluje situaci z reálné populace – větší počet panelistů z velkých cílových skupin a menší počet panelistů z malých cílových skupin.
 • Panel má neměnnou velikost (konstantní počet panelistů), čímž odpadá problém jejich rotace.
 • Zavedení Constant Panelu je nezbytným předpokladem pro měření návštěvnosti ve světě bez cookies 3. stran. 

Všechny existující panely v NetMonitoru zůstávají beze změny a jsou stále potřeba, jen se na konci transformují – fúzují do CP. Fúze probíhá na denní bázi.

CP s sebou přináší řadu výhod a potenciálních benefitů:

 • Je stabilní v čase a řeší tak problém rotace panelistů a stability panelu.
 • Stabilita umožňuje výběr libovolného období (tzv. custom periods) bez vázání se na kalendářní týdny a měsíce. Data je možné agregovat jak pro nespojitá období, tak i přes hranice týdnů či měsíců.
 • Přesnější výpočet RU u celých provozovatelů díky zahrnutí tohoto agregátu do vážícího procesu.
 • Eliminuje nekonzistentnosti návštěvnosti uzlů a poduzlů.
 • Eliminuje nekonzistentnosti u uzlů s velkým podílem mazačů cookies (viz následující kapitola).
 • Potenciál pro další práci s daty.
 • Všechna data (včetně sociodemografie) dostupná v jednom novém online rozhraní https://e.gemius.com včetně API.
 • Zavedení metodiky CP je nutným předpokladem pro budoucí zvládnutí situace bez cookies 3. stran.

Dopady CP na data, primárně se týká metriky RU:

 • Změny návštěvnosti napříč všemi druhy obsahu i velikostmi uzlů, dojde k datovému švu.
 • Nová vylepšená statistická metoda EC Global pro určení odhadu celkového počtu cookies (EC = Estimated Cookies) bez vlivu mazání nebo neakceptace cookies prohlížeči. Dochází ke změně, kdy poměr All hits a Good hits je odvozen od průměru celého trhu. Nový přístup umožňuje sjednotit metodiku mezi různými segmenty trafficu. Výsledky RU jsou konzistentní napříč všemi měřenými uzly. Tato metodika může ovlivnit jednotlivé uzly jak směrem dolů, tak i nahoru.

Další důsledky zavedení CP:

 • Nové online rozhraní nebude obsahovat historická data, ta zůstanou dostupná v původních nástrojích po omezenou dobu. Budou dostupná v  Explorer i GAR do konce roku 2024.
 • Nově se nebudou prodávat měsíční data, ale přístupy do online aplikace.
 • Měřená média neodebírající plná data, budou informaci o struktuře svých návštěvníků dostávat formou měsíčního XLS reportu na úrovni domén a provozovatele.
 • Při porovnávání dat o návštěvnosti v metrice RU přes období přechodu na metodiku Constant panel je nutné brát v úvahu datový šev vzniklý změnou metodiky a je vhodné v takových datových výstupech na tuto skutečnost upozornit.

Pro zapojené provozovatele a odběratele dat je v úterý 5. 12. 2023 od 10:00 připravený workshop, kde se seznámí s praktickým používáním nového rozhraní pro práci s daty, registrovat se lze na odkazu zde.

Zpět na články
magnifiercrossmenu