Komentář SPIR k nařízení Evropského parlamentu a Rady o jednotném trhu digitálních služeb (Akt o digitálních službách) a o změně směrnice 2000/31/ES

31. října, 2022

27. října 2022, po necelých dvou letech od zveřejnění návrhu, potvrdil Evropský parlament konsensuální podobu znění nařízení o jednotném trhu digitálních služeb, tzv. Digital Services Act (DSA). Tato iniciativa vychází ze závazku Komise aktualizovat současná horizontální pravidla, která vymezují odpovědnost a povinnosti poskytovatelů digitálních služeb, a zejména pak online platforem. Návrh tedy zavádí řadu povinností, které zvyšují transparentnost procesů moderace obsahu, usnadňují uživatelům komunikaci se zprostředkovateli, či zlepšují procesy odstraňování nelegálního obsahu. Tyto povinnosti jsou poté škálovány dle typu zprostředkovatelských služeb, mezi které patří: zprostředkovatelské služby nabízející síťovou infrastrukturu; hostingové služby; online platformy; a velké online platformy.

Za SPIR oceňujeme nasazení, se kterým se politici a legislativci pustili do příprav této velmi významné legislativy a děkujeme jim za jejich otevřenost našim komentářům, ve kterých jsme jim dodávali vhled do praktických implikací jejich návrhů, třebaže některá z našich praktických upozornění nebyla bohužel vyslyšena. Na DSA přesto nahlížíme, společně s návrhem Digital Markets Act, jako na významný legislativní počin, který pomůže na evropském trhu narovnat podmínky vychýlené působením globálních digitálních společností. Podporujeme přístup této nové regulace založený na postupném vývoji pravidel uvedených v dosavadních legislativách (e.g. eCommerce, GDPR) namísto přijetí zcela nových pravidel, která by vyžadovala dlouhou dobu na získání soudního výkladu. Je více než zřejmé, že velké online platformy disponují ohromnou mocí ovlivnit veřejné mínění, aniž by podléhaly regulaci jako jiné mediatypy, například zpravodajské vydavatelské platformy. Proto je jejich regulace namístě a oceňujeme záměr, aby pravidla platná pro provozovatele se sídlem v EU byla aplikována i na zahraniční provozovatele zaměřující se na uživatele v Unii.

Jak však zmiňujeme v úvodu, tato legislativa se nedotýká pouze těchto nadnárodních platforem, nýbrž přináší řadu povinností i pro menší platformy, hostingové služby či online tržiště, jejichž vhled a obavy jsme v průběhu projednávání komunikovali relevantním aktérům. Dlouhodobě tak prosazujeme, aby navrhované úpravy poskytovaly právní jistotu a nekonfliktnost s již přijatými právními rámci (např.  GDPR) v oblasti cílené reklamy, která je pro současný ekonomický model většiny online hráčů zcela zásadní. Oceňujeme, že se zákonodárci i po našem apelu rozhodli pro racionální zařazení vyhledávačů a snažili se nalézt smysluplnou administrativní zátěž pro menší společnosti, která bude funkční jak pro uživatele, tak i tyto poskytovatele (byť v tomto směru zůstal DSA za naším očekáváním). Bez efektivního nastavení těchto povinností totiž hrozí zánik zasažených menších provozovatelů a další upevnění pozic nadnárodních gigantů.

DSA vstoupí v platnost 16. listopadu 2022 a aplikuje se od 16. února 2024. Výjimkou jsou velmi velké platformy (VLOP), pro které je lhůta kratší (červenec 2023). SPIR nyní provádí detailní analýzu schváleného textu, ke kterému plánuje 28. listopadu uspořádat informační seminář pro soukromou sféru. Více informací naleznete na stránkách Evropské komise; praktickým dopadům na podniky se pak budeme detailněji věnovat na výše zmíněném semináři.

Zpět na články
magnifiercrossmenu