Komise Public Affairs SPIR

Komise Public Affairs SPIR je poradní orgán Výkonné rady SPIR pro komunikaci s veřejnými orgány ČR i EU sférou za účelem ochrany zájmů členů SPIR a podpory rozvoje českého digitálního průmyslu jako celku.

Kontaktní adresa na celou Komisi Public Affairs SPIR je:

Statut komise

Komise je zřízena jakožto poradní orgán za účelem samoregulace a koregulace ve vztahu k orgánům veřejné správy České republiky, Evropské unie a případně dalších zemí (Public Affairs), a to vyjma těchto činností: samoregulace v oblasti obsahu internetových médií a služeb a přebírání obsahu a samoregulace v oblasti tvorby obsahu a přebírání audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a s nimi souvisejících audiovizuálních obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb., které jsou prováděny zvlášť zřízenou Komisí pro samoregulaci obsahu na internetu. Cílem samoregulace a koregulace v oblasti Public Affairs prováděné komisí je zejména podílet se na vytváření legislativního a regulačního prostředí, které bude podporovat rozvoj internetu a nových technologií, konkurenceschopnost ČR v této oblasti v rámci EU a celosvětově, podporovat zaměstnanost v oblasti internetu, rozvoj podnikatelského prostředí a podnikatelských subjektů a chránit zájmy spotřebitelů; a spolupracovat s orgány veřejné správy při přípravě regulatorního rámce prostředí internet.

Předmět činnosti KPA:

  • připravuje komentáře a stanoviska k jednotlivým věcným záměrům právních předpisů, textům právních předpisů, novelám, připomínkovým řízením, pozměňovacím návrhům, rozhodnutím soudů a orgánů veřejné správy apod.,
  • připravuje ostatní potřebná stanoviska a vyjádření, včetně vyjádření k dotazům orgánů veřejné správy,
  • spolupracuje s regulátory (např. ČTÚ, RRTV apod.) a s ostatními orgány veřejné správy a evropskými institucemi,
  • po konzultaci s výkonnou radou přijímá obecná doporučení v oblasti své působnosti,
  • pořádá školení, semináře a další obdobné akce v oblasti své působnosti,
  • navazuje kontakty, spolupracuje a vyměňuje si zkušenosti s ostatními samoregulátory domácími i zahraničními, dalšími institucemi a subjekty, které působí ve stejné nebo obdobné oblasti.

Členové komise Public Affairs SPIR

Jana Fráňová
členka
VLTAVA LABE MEDIA a.s.
https://www.vlmedia.cz
Radek Hanák
člen
Seznam.cz, a.s.
http://www.seznam.cz/
Pavel Kubina
člen
FTV Prima, spol. s r.o.
http://www.iprima.cz/
Hana Kovaříková
členka
TV Nova, s.r.o.
http://tv.nova.cz
Vladan Rámiš
člen
MAFRA, a.s.
http://www.mafra.cz/
Hana Schreibová
členka
Economia, a.s.
http://www.economia.cz/
Petr Tkadlec
člen
CZECH NEWS CENTER, a.s.
http://www.cncenter.cz/
Jana Vitáková
členka
ČTK
http://ctk.cz/
Patrik Walas
člen
Vodafone Czech Republic, a.s.
https://www.vodafone.cz
magnifiercrossmenu