Komise pro samoregulaci obsahu na internetu

Komise je zřízena Výkonnou radou Sdružení pro internetový rozvoj (dále jen „SPIR“) ve smyslu § 11b Stanov SPIR jakožto samoregulační orgán za účelem samoregulace pro oblast tvorby obsahu internetových médií a služeb, přebírání obsahu či samoregulace v oblasti audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb.

Kontaktní adresa na celou Komisi samoregulátora SPIR je:

Statut KSO:

  • řeší konflikty v rámci tvorby obsahu, a to včetně vyřizování stížností,
  • tvoří kodexy a stanoviska pro oblast tvorby a přebírání obsahu,
  • spolupracuje s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen “RRTV”) při samoregulacitvorby a přebírání obsahu, včetně vydávání stanovisek ve smyslu § 13 zákona č. 132/2010 Sb., pokud se jedná o otázky tvorby a přebírání obsahu audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání,
  • spolupracuje na tvorbě právních norem v této oblasti (společně s Komisí Public Affairs SPIR),
  • přijímá obecná doporučení v oblasti své působnosti,
  • aktivně spolupracuje s orgány veřejné správy při plnění svých úkolů v oblasti samoregulaceaudiovize,
  • navazuje kontakty, spolupracuje a vyměňuje si zkušenosti s domácími i zahraničními institucemia dalšími subjekty, které působí ve stejné nebo obdobné oblasti,
  • na žádost členů SPIR či jiných subjektů se vyjadřuje k souladu činnosti jiných osob s etickýmikodexy SPIR, přičemž na základě rozhodnutí Výkonné rady může být takovéto vyjádření zpoplatněno.

Od září 2020 řeší komise také podněty týkající se porušování Kodexu influencera, které lze podat prostřednictvím webu https://ferovyinfluencer.cz.

Statut „Komise pro samoregulaci obsahu na internetu“ Sdružení pro internetový rozvoj (jednací řád)

Doporučení:

Etický kodex přebírání a využívání cizího obsahu na internetu

Pravidla pro nativní reklamu

Jak přebírat redakční materiály na internetu

Agregátory obsahu

Stanovisko samoregulační komise SPIR k monitorovacím službám

Doporučení samoregulační komise pro audiovizi

Členové komise samoregulátora SPIR:

Jan Drdla
člen
Seznam.cz
http://www.seznam.cz
Ivana Kchimelová
členka
MAFRA, a.s.
http://www.mafra.cz
Marek Marinov
člen
CZECH NEWS CENTER, a.s.
http://www.cncenter.cz/
Hana Pazdiorová
členka
TV Nova, s.r.o.
http://tv.nova.cz
Jan Vavrušák
člen
ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ
http://www.ctk.cz/
magnifiercrossmenu