Připravuje se vznik kolektivního správce práv vydavatelů

9. ledna, 2023
Tisková zpráva společného přípravného výboru ke vzniku kolektivního správce vydavatelů

Praha, 9. ledna 2023 – Od 5. ledna 2023 nabyla účinnosti novela autorského zákona, která implementuje do české legislativy evropskou směrnici č. 790/2019 o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Pro vydavatelské odvětví evropských zemí je klíčovou částí této směrnice její článek 15 o odvozených autorských právech vydavatelů tiskových publikacích k jejich obsahu.

Uvedený článek 15 a jeho transpozice do českého práva je reakcí na tržní postavení digitálních platforem, jako jsou Google, Facebook, Microsoft, Twitter, TikTok a další. Například Google zaujímá naprosto dominantní postavení ve vyhledávacích službách a v online reklamě.

V České republice přijal k implementaci směrnice Parlament novelu autorského zákona, která již reflektuje zkušenosti z některých evropských zemí, zejména pak Francie, kde byla transpozice provedena nejdříve. Ukázalo se totiž, že bez formulování účinných opatření k prosazování autorských práv vydavatelů a zamezení diskriminace vydavatelů při vyjednávání licenčních podmínek je působení této směrnice neúčinné. Nenaplnil by se totiž základní cíl evropských legislativců, kteří chtěli dosáhnout toho, aby globální digitální platformy, které ve svých službách využívají části vydavatelského obsahu, za toto užití vydavatelům poskytovali část ze svých finančních příjmů formou licenčních smluv.

Přijatý zákon ukládá povinnost digitálním platformám uzavřít s vydavateli příslušné licenční smlouvy, pokud nadále chtějí ve svých službách zobrazovat jejich vydavatelský obsah. V případě obcházení zákona zároveň stanoví sankce za jeho porušování.

Novela autorského zákona předpokládá vznik kolektivního správce práv vydavatelů, jehož prostřednictvím budou vydavatelé ve vztahu ke globálním digitálním platformám svá práva hájit. Unie vydavatelů, Sdružení pro internetový rozvoj a Asociace online vydavatelů již od srpna 2022 jednají v rámci společného přípravného výboru o vytvoření nové organizace kolektivního správce, který by reprezentoval co největší část vydavatelského trhu. Cílem je společně vytvořit platformu pro dobrovolnou kolektivní správu, která bude hájit práva českých vydavatelů ve vztahu k digitálním platformám.

Vydavatelé, kteří mají zájem se podílet na vzniku systému kolektivní správy, se mohou zapojit do jeho přípravy tím, že se stanou členem jedné z profesních asociací nebo se zapojí přímo do činnosti kolektivního správce hned po jeho vzniku.

Kontakty: 

Asociace online vydavatelů, Šaldova 466/34, 186 00 Praha 8, e-mail: [email protected]

Sdružení pro internetový rozvoj, z.s.p.o., Panská 854/2, 110 00 Praha 1, e-mail: [email protected]

Unie vydavatelů, z. s., Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8, tel.: 222 329 730, e-mail: [email protected]

Zpět na články
magnifiercrossmenu