Reakce SPIR na stanovisko Evropské komise ke zneužití dominantního postavení společnosti Google v oblasti technologií digitální reklamy

23. června, 2023

SPIR se dlouhodobě věnuje fungování ekosystému internetové reklamy a již mnohokrát jsme upozorňovali na některé nekalé praktiky, kterých se dominantní společnosti jako Google v této oblasti dopouštějí. Vedle kritických stanovisek (např. zde či zde) jsme v minulém roce taktéž pro vydavatele uspořádali seminář ohledně možnosti domáhat se odškodnění od společnosti Google za porušení práva hospodářské soutěže v oblasti reklamních technologií. Tato příležitost se nicméně vázala na rozhodnutí francouzského antimonopolního úřadu Autorité de la Concurrence, který v roce 2021 udělil společnosti Google pokutu ve výši 220 milionů € za protisoutěžní praktiky na trhu on-line reklamy. Již tehdy se obdobnou záležitostí zabývala také Evropská komise, která nyní zaslala společnosti Google  tzv. “prohlášení o námitkách” ohledně nekalých praktik a zneužití dominantního postavení společnosti Google v oblasti technologií digitální reklamy. SPIR tento krok ze strany Evropské komise oceňuje a níže uvádíme na pravou míru některé nepřesnosti, které se v mediálním prostoru v posledních dnech objevily.

Evropská komise 14. června 2023 zaslala společnosti Google tzv. “prohlášení o námitkách” (formální krok vyšetřovacího procesu, který probíhá od roku 2021), ve kterém Google informovala o svém předběžném názoru, že společnost porušila antimonopolní pravidla EU narušením hospodářské soutěže v adtech odvětví. Komise ve svých závěrech tvrdí a kritizuje, že společnost Google upřednostňuje své vlastní služby online zobrazované reklamy na úkor konkurenčních poskytovatelů služeb reklamních technologií, inzerentů a online vydavatelů (zmiňuje různé způsoby zvýhodňování burzy AdX, a to již minimálně od roku 2014). V tiskovém prohlášení Komise taktéž poměrně neobvykle přímě uvedla, že v tomto konkrétním případě nelze vzhledem k dominanci a konfliktu zájmů Googlu očekávat, že by bylo možné postupovat cestou obvyklých nápravných opatření, kdy by společnost změnila své chování tak, aby zabránila riziku sebepreferenčního chování. Předběžný názor Komise je tedy takový, že pouze oddělení části služeb společností Google by vyřešil její obavy z narušení hospodářské soutěže.

Zaslání prohlášení o námitkách a zahájení formálního antimonopolního vyšetřování nicméně nepředjímá výsledek vyšetřování. Společnost Google může nyní prozkoumat dokumenty ve vyšetřovacím spisu a předložit své připomínky k případu. Pokud Komise poté, co společnost Google uplatní své právo na obhajobu, dojde k závěru, že existují dostatečné důkazy o protiprávním jednání, může přijmout rozhodnutí zakazující jednání a uložení pokuty až do výše 10 % ročního celosvětového obratu společnosti.

Zpět na články
magnifiercrossmenu