Sdružení pro internetový rozvoj společně s Unií vydavatelů uspořádaly seminář k novele autorského zákona

28. června, 2022

Praha, 28. června 2022 – V souvislosti s implementací evropských směrnic modernizujících autorské právo z roku 2019 uspořádalo Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) společně s Unií vydavatelů (UV) seminář k novele autorského zákona. Co přinese vydavatelům implementace směrnic, jaký je aktuální stav projednávání, jak funguje kolektivní správce vydavatelských práv a jaké další kroky vydavatelé sdružení ve SPIR a UV navrhují? To byla hlavní témata setkání, které bylo určeno co nejširšímu okruhu vydavatelů v České republice.

Řešení kolektivní správy přínosné pro celý vydavatelský trh má zásadní podmínku, kterou je shoda napříč vydavatelskými domy, ať již jsou tradičně více tiskové nebo fungují téměř výhradně v online prostředí. Proto se SPIR společně s Unií vydavatelů rozhodly uspořádat seminář, jehož cílem bylo představit aktuální stav implementace směrnic modernizujících autorské právo. Neděláme rozdíl v tom, jaké má kdo postavení na trhu, naší ambicí je, aby byly slyšet názory všech, kteří o to projeví zájem. Proto jsme vyzvali účastníky, aby se zapojili do práce přípravného výboru pro kolektivní správu, kde bude diskuse pokračovat,“ komentoval účel semináře Michal Hanák, předseda výkonné rady Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR).

“Unie vydavatelů se jako člen evropských vydavatelských asociací EMMA a ENPA již více než 3 roky intenzivně zabývá transpozicí směrnice a přípravou podmínek pro vznik kolektivního správce práv vydavatelů vůči digitálním platformám. Jsme proto rádi, že ve spolupráce se SPIR můžeme nyní informovat všechny české vydavatele o možnosti jejich aktivního nebo pasivního zapojení se do této činnosti. Pokud budou mít vydavatelé zájem získat více informací, nebo se přímo aktivně zapojit, potom jim doporučujeme zvážit odpovídající formu členství v jedné z výše uvedených profesních asociací,” uvedl Václav Mach, výkonný ředitel Unie vydavatelů.

Na semináři byly představeny hlavní parametry implementační novely autorského zákona a popsán momentální stav jejího projednávání. Účastníci pak byli seznámeni zejména s článkem 15 směrnice, který je pro vydavatele stěžejní, neboť se věnuje zavedení nového práva vydavatelů tiskových publikací. Bylo poreferováno o jeho původním evropském znění i o způsobu jeho české implementace.

Prezentace se taktéž věnovala evropskému kontextu této směrnice a dodatečným pozměňovacím návrhům, které se objevily v rámci projednávání v Poslanecké sněmovně. V předzvěsti nadcházejících kroků, bylo pokryto i téma vzniku kolektivního správce. Tyto kroky pak v úplném závěru představili zástupci SPIR a Unie vydavatelů a vyzvali vydavatele k zapojení do přípravné pracovní skupiny. Všichni vydavatelé, kteří mají zájem podílet se na práci přípravného výboru pro kolektivní správu, se mohou přihlásit na e-mailech [email protected] nebo [email protected].

Zpět na články
magnifiercrossmenu