Společné stanovisko SPIR a Unie vydavatelů ke schválení novely autorského zákona

13. října, 2022

Čeští vydavatelé zastoupení v profesních asociacích Unie vydavatelů a Sdružení pro internetový rozvoj podporují pozměňovací návrh poslance Jana Laciny /STAN/ k vládní novele Autorského zákona, sněmovní tisk 31.

Projednávaná novela autorského zákona implementuje evropskou směrnici 2019/790 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a třetí čtení tohoto sněmovního tisku je zařazeno na páteční program 41. schůze Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. 

Evropská směrnice a projednávaná česká transpozice má pomoci řešit důsledky faktické nerovnováhy smluvních stran mezi jednotlivými vydavateli a zejména nadnárodními provozovateli služeb informační společnosti, které se reálně projevují při implementaci této směrnice v ostatních zemích EU. Předložený pozměňovací návrh má zabránit tomu, aby velké nadnárodní digitální platformy zneužily vůči vydavatelům své dominantní tržní postavení, případně jim přímo znemožnit, aby vystupovaly diskriminačně vůči konkrétním vydavatelům nebo vůči jejich kolektivnímu správci, který bude podle tohoto zákona oprávněn jejich práva vůči digitálním platformám do budoucna spravovat.

Předložený pozměňovací návrh poslance Jana Laciny zpřesňuje postupy, které vycházejí z právní úpravy obsažené v evropské směrnici. Specificky stanovené lhůty a sankce za neplnění povinností pro konkrétní případy uvedené v pozměňovacím návrhu jsou v souladu s jejím zněním upřesněny a nepřekračují její rámec. 

Ve veřejném prostoru se také objevila argumentace, že předložený pozměňovací návrh povede k bezpečnostním rizikům a znesnadní lidem přístup k důvěryhodným zprávám. Domníváme se, že není důvod podceňovat českého uživatele internetu, který je schopen si najít kvalitní zdroje informací od relevantních českých vydavatelů. Takové argumenty svědčí o tom, že některé nadnárodní online platformy berou své dominantní postavení jako fakt a používají tuto svoji pozici k zastrašování.

Sněmovní tisk byl opakovaně diskutován garančním výborem Poslanecké sněmovny ČR, podvýborem pro kulturu a taktéž v rámci konference uspořádané Ministerstvem kultury pro odbornou veřejnost. Zmiňovaný pozměňovací návrh pana poslance Laciny po těchto diskuzích obdržel kladné stanovisko jak od výrazné většiny garančního výboru, tak i od zpravodaje zákona a předkladatele, kterým je Ministerstvo kultury. Na žádné z těchto odborných diskusí osobně nevystoupil zástupce nadnárodního provozovatele služeb informační společnosti, aby své případné protiargumenty představil poslancům či je konfrontoval s odbornou veřejností.

Jsme si vědomi, že již při přijímání evropské směrnice o autorském právu sdělovali zástupci nadnárodních platforem své silné výhrady a obavy. Je logické, že se v tomto směru konzistentně ozývají i v okamžiku, kdy na půdě Poslanecké sněmovny probíhá přijímání tomu odpovídající transpozice. Není tedy důvod, aby se politická reprezentace a poslanci nechali zastrašit stupňujícím se tlakem ze strany nadnárodních digitálních platforem.

Za Sdružení pro internetový rozvoj – Mgr. Tereza Tůmová, MBA, výkonná ředitelka 

Za Unii vydavatelů – Ing. Václav Mach, výkonný ředitel 

Zpět na články
magnifiercrossmenu