Stanovisko českého vydavatelského trhu k vypnutí snippetů Google

16. prosince, 2022

Praha 16. prosince 2022 – Společnost Google přestala v České republice zobrazovat náhledy zpravodajského obsahu ve vyhledávání Google, službě Google News a ukončila program Google News Showcase. Svůj záměr vysvětluje jako reakci na novelu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, sněmovní tisk č. 31, která implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES. 

Asociace online vydavatelů (AOV), Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) a Unie vydavatelů (UV) konstatují, že tento krok společnosti Google je jednostranný a s minimální snahou o dialog s asociacemi, které reprezentují naprostou většinu zpravodajského a magazínového obsahu online v České republice (podle oficiálního měření návštěvnosti NetMonitor). Takový postup vnímají Asociace online vydavatelů, Sdružení pro internetový rozvoj a Unie vydavatelů u tohoto dominantního provozovatele služby vyhledávání jako přinejmenším nešťastný.

Vyzýváme proto společnost Google, ke konstruktivnímu dialogu o tom, jak v České republice naplnit povinnosti vyplývající z Evropské směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, které aktuální novela autorského zákona transponuje do českého právního řádu. Očekáváme, že se společnost Google postaví čelem k povinnostem vyplývajícím z Evropské směrnice přijaté již v roce 2018 a vstoupí do vzájemných jednání s vydavateli o budoucí výši odměn, které bude vydavatelům za užívání jejich obsahu v souladu s Evropskou směrnicí odvádět.

Zpět na články
magnifiercrossmenu