Vyjádření vydavatelů k představení velké mediální novely

15. května, 2024

Tisková zpráva

Praha 15. května 2024 – Vydavatelská obec v reakci na dnešní tiskovou konferenci ministra kultury Martina Baxy k tzv. velké mediální novele oceňuje, že Ministerstvo kultury vedlo v předchozích měsících k tématu sérii odborných diskuzí se zástupci soukromých i veřejnoprávních médií. Návrh zákona reaguje také na témata, která vydavatelé považují za podstatná, nicméně až jejich definitivní ukotvení v memorandu ukáže, jak byla zohledněna.

Čeští mediální vydavatelé zastoupení v profesních asociacích Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR), Česká unie vydavatelů (ČUV) a Asociace online vydavatelů (AOV) konstatují, že návrh zákona představený na dnešní tiskové konferenci daleko více reflektuje současnost a daleko více řeší témata, která vydavatelé považují za podstatná. Mezi tato témata patří oblasti poslání veřejnoprávních médií, jejich hospodárnost a efektivita, nastavení komerčních pravidel v jednotlivých mediatypech veřejnoprávní služby, respektování mediatypů, mechanismus zavádění nových a podstatných úprav existujících způsobů šíření veřejnoprávního obsahu veřejnosti nebo např. férový přístup do archivů pořadů veřejnoprávních médií ze strany komerčních provozovatelů, jež by měl být podle našich informací součástí memoranda (viz níže).

Některá ustanovení návrhu zákona zůstávají dosud poměrně nejasná a patrně se čeká, že budou precizována v rámci legislativního projednávání na půdě komor Parlamentu ČR. Takovým podstatným, ale nedořešeným tématem, je např. obsah memoranda o způsobu naplňování veřejné služby, jehož vznik přepracované znění novely předpokládá a které by mělo obsahovat detailnější rámec fungování ČT a ČRo. Obsah memoranda ČT a ČRo má následně být spolupodepisován zástupcem Ministerstva kultury. Předpokládáme proto, že v návaznosti na řadu jednání, která vydavatelská obec absolvovala v posledních měsících se zástupci Ministerstva kultury, nebude výsledný obsah memorand pro vydavatele překvapením.   

Je důležité, že ministerstvo respektuje význam duálního systému médií v ČR pro rozhlasové a televizní vysílání a vliv veřejnoprávních vysílatelů na jiná nezávislá média, a nakonec se rozhodlo vyslechnout dlouhodobé připomínky vydavatelů. Tato témata však budou z velké části zohledněna až v memorandech, jejichž vznik novela zákona předpokládá. Věříme, že ministerstvo závěry z dosavadních jednání zohlední i při jejich schvalování, ke kterým teprve v budoucnu dojde,” říká k přepracovanému znění předseda výkonné rady Sdružení pro internetový rozvoj Michal Hanák.

Jsme rádi, že Ministerstvo kultury diskutovalo ne jen s úzkým výsekem trhu, ale rovně se všemi, kterých se téma týká. Je to přístup, který ochraňuje veřejný zájem, veřejnoprávní média i komerční trh. Tak by měl vznikat každý podstatný zákon ve zdravě fungující společnosti,” říká k proběhlým debatám předsedkyně správní rady České unie vydavatelů Libuše Šmuclerová.

Oceňujeme, že se velká mediální novela pohnula kupředu. Zároveň to z pohledu soukromých vydavatelů vnímáme tak, že jsme v půli cesty. Klíčový pro nás bude obsah memoranda. Věříme, že v něm budou zohledněny relevantní požadavky internetových vydavatelů a dojde k naplnění dohod z pracovních skupin včetně těch džentlmenských,” doplňuje předseda představenstva Asociace online vydavatelů Libor Matoušek.

Zpět na články
magnifiercrossmenu