AdAudit FAQ:

1. K čemu audit kampaní slouží?

Audit kampaní poskytuje informace o skutečném naměřeném zásahu celoplošných online kampaní. Dává možnost zadavatelům reklamy (popř. agenturám, médiím nebo auditorům) zjistit, kolik uživatelů vidělo jejich kampaň, jací lidé přišli s reklamním sdělením do kontaktu, na kterých webech a inzertních pozicích nebo kdo na reklamu klikl.

2. U koho se audit kampaní objednává a kdo je realizátorem měření?

Objednávky AdAuditu vyřizuje SPIR jako Zadavatel projektu. Objednat analýzu lze buď formou jednorázové objednávky nebo uzavřít celoroční rámcovou smlouvu. Celoroční smlouva je určena hlavně větším odběratelům a vážou se k ní i množstevní slevy, viz ceník AdAudit.

Realizátorem je digitální výzkumná agentura Gemius, která zajišťuje veškerou technickou podporu od založení kampaně a přípravy měřících skriptů po předání výsledků.

3. Jaké existují varianty reportu?

Existují 2 varianty – Mini a Full verze, které se liší obsahem i cenou.

Full verze přináší informace nejen o cílové skupině zasažené kampaní, ale i o počtech a profilu uživatelů, kteří na reklamu klikli. Obsahuje kompletní sociodemografickou sadu ukazatelů NetMonitoru. Výstupy jsou k dispozici ve formátu analytického souboru pro software gemiusExplorer, ke kterému dostanou odběratelé licenci.

Mini verze je oproti Full verzi omezená na 5 základních sociodemografických znaků (věk, pohlaví, nejvyšší dokončené vzdělání, velikost místa bydliště a ABCDE klasifikace) a přináší informace jen o počtu reálných uživatelů, kteří byli reklamní kampani vystaveni, nikoli už o počtech uživatelských akcí. Výsledky Mini verze však mohou být dostupné i průběžně po týdnech, a to buď prostřednictvím rozhraní systému na analýzu reklamních kampaní od dodavatele služby (gemiusDirectEffect) nebo prostřednictvím API.

Podrobnější rozdíly mezi variantami jsou uvedeny v metodice.

4. Kdy jsou k dispozici výsledky analýzy?

Výsledky Full verze jsou předávány do 3-5 pracovních dní od skončení kampaně založené na odhadovaném počtu reálných uživatelů (RUest). V případě zájmu o oficiální čísla RU je to cca 5-10 pracovních dní po oficiální publikaci dat NetMonitoru v posledním měsíci běhu kampaně.

Mini verze dává výsledky 3-6 dní po konci kampaně nebo je lze dostávat i průběžně po týdnech v nástroji gemiusDirectEffect nebo přes API.

5. Kde najdu cenové podmínky?

Ceník analýz naleznete zde. Pro získání množstevních bonusů je třeba mít uzavřenou rámcovou celoroční odběratelskou smlouvu.

6. Je k dispozici ukázka finálního reportu – analýzy Full i Mini verze?

Ukázky výstupů obou verzí jsou v přílohách pod článkem

7. Jak otevřu analytický soubor Full verze s koncovkou gem?

Pro otevření souboru je třeba mít nainstalovaný analytický software gemiusExplorer. Link na stažení a manuál jsou k dispozici zde https://audience.gemius.com/en/research-results/.

8. Je možné získat přístup k měřeným datům i v průběhu kampaně?

V případě Full verze ne, v případě Mini verze ano - prostřednictvím API nebo pokud je kampaň auditovaná nástrojem gemiusDirectEffect.

9. Na jakém principu audit funguje?

Výzkum se provádí na panelu projektu NetMonitor (více informací najdete na https://www.spir.cz/projekty/netmonitor/) a je založen na analýze kontaktů identifikovaných a známých cookies s reklamní kampaní. Výsledky AdAuditu jsou tedy plně porovnatelné s výsledky NetMonitoru.

10. Mají provozovatelé, kteří již jsou v měření internetové návštěvnosti NetMonitor, slevu na AdAudit?

Nikoli, na slevy mají nárok všichni podle objemu realizovaných kampaní, ale nijak nesouvisejí s účastí v NetMonitoru.

11. Jaké kampaně lze prostřednictvím AdAuditu analyzovat?

Analyzovat lze všechny kampaně, u kterých je možné umístit ke kreativám měřící kód, tzn. použít jej lze nejen u display kampaní, ale i např. u videa a textových reklam.

12. Jaká je maximální délka auditované kampaně a po jakých obdobích ji lze analyzovat?

Maximální délka kampaně je 92 dní (klouzavých). Pokud kampaň probíhá déle, nelze ji analyzovat jako jeden celek, ale bylo by třeba ji rozložit na více souborů. Výsledky jsou běžně analyzovatelné za celé období trvání kampaně. Ve Full verzi Je za doplatek možná i analýza po tzv. uživatelsky definovaných obdobích, tj. dnech, týdnech. pracovních dnech nebo víkendech.

13. Jak dlouho předem je třeba kampaň nejpozději zadat?

Je-li kampaň zadaná přes rozhraní realizátora Gemius Direct Effect, platí standardní reakční doby realizátora v řádech jednotek hodin. Při manuálním zadání nejpozději 8 hodin před začátkem kampaně.

14. Lze analyzovat i kampaně vydávané adservery konkurenčními k AdOcean, např. BBelements nebo AdForm?

Ano, kampaně lze analyzovat v libovolném reklamním systému buď prostřednictvím API nebo i po manuálním zadání kampaně na základě mediaplánu. Měřící skripty vygenerované realizátorem i výsledky kampaně  budou v tom případě předány dalším adserverům. Technický support realizátora Gemius má připraven seznam potřebných funkcí pro implementaci API. Při manuálním zadání lze mediaplán kampaně předem anonymizovat.

magnifiercrossmenu