AdAudit je projekt na kvalitativní analýzu celoplošných reklamních kampaní.

Přináší informace počtu a sociodemografickém profilu lidí, kteří přišli s kampaní do styku, viděli reklamní bannery nebo na ně klikli. Slouží k porovnání plánu kampaně a jejího reálného zásahu v požadované cílové skupině. Neobsahuje informace o celkovém počtu impresí kampaně (kvantitativní audit je třeba objednat samostatně), ale může je vhodně doplnit.

Řešení je založeno na měřících skriptech, které se umisťují k reklamním vizuálům, a socidemografických datech z panelu uživatelů v projektu NetMonitor. Data lze analyzovat podle domén a subdomén až do úrovně jednotlivých umístění kreativ. AdAudit je dostupný ve 2 verzích, Full a Mini.

Full verze: Verze FULL přináší komplexní sociodemografickou analýzu reklamní kampaně do úrovně impresí (zobrazení reklamy) i kliků na reklamní objekt. Výsledky tohoto měření jsou dostupné po skončení kampaně ve formátu .gem, plně srovnatelné s výsledky měření návštěvnosti NetMonitor a analyzovatelné pomocí aplikace gemiusExplorer.

Mini verze: Verze Mini přináší omezenou sociodemografickou analýzu do úrovně impresí reklamy pro vybrané sociodemografické ukazatele věk, pohlaví, nejvyšší dokončené vzdělání, ABCDE klasifikace, velikost místa bydliště. Cílové skupiny jsou v Mini verzi předdefinované, v první fázi projektu bez možnosti jejich křížení. Výstupem je xls export, popř. lze data průběžně přenášet pomocí API.

Často kladené otázky k projektu AdAudit (FAQ)

Kontakt

Pro technické záležitosti (nasazení měřicích skriptů, zpracování výsledků) kontaktujte:

Gemius, s.r.o.
oddělení technické podpory
tel: +420 608 106 432
email: [email protected]

Pro uzavření smlouvy a objednání analýzy kampaní v projektu AdAudit prosím kontaktujte:

Sdružení pro internetový rozvoj v ČR, z.s.p.o., zadavatel výzkumu
Peter Kokavec
Koordinátor výzkumných projektů SPIR
email: [email protected]
tel: +420 775 200 949

magnifiercrossmenu